ต้นไม้นำโชค

ต้นเสน่ห์จันทร์แดง

ต้นเสน่ห์จันทร์แดง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ว่านเสน่ห์จันทร์แดง” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า HOMALOMENA WALLISIL และมีชื่อสามัญว่า KING OF HEARTS จัดอยู่ในวงศ์ ARACEAE ลักษณะที่โดดเด่นนั้นก็คือก้านใบและก้านดอก ของเสน่ห์จันทร์แดง จะมีสีแดงเลือดหมู ใบใหญ่คล้ายรูปหัวใจ ท้องใบด้านหลังจะมีสีแดง เส้นใบชัดเจน ด้วยความสวยงาม และดูแลได้ง่าย จึงทำให้เป็นไม้ใบประดับที่คนนิยมปลูก นอกจากนั้นยังเชื่อว่าหากใครที่ปลูกแล้ว จะมีเสน่ห์ ที่น่าหลงใหล เจรจาอะไรก็น่าเชื่อถือนั่นเอง

วิธีการปลูกดูแลหรือย้ายกระถาง

ต้นเสน่ห์จันทร์แดง โดยการใช้มือจับประคองลำต้นของต้นเสน่ห์จันทร์แดง ใช้นิ้วมือดันดินใต้รูก้นกระถาง แล้วค่อยๆ ดึงต้นเสน่ห์จันทร์แดงออกจากกระถาง ใช้นิ้วมือเกลี่ยดินปลูกเดิมออก เพื่อให้เห็นเหง้าและยอดที่แตกออกจากเหง้า ใช้กรรไกรตัดแบ่งต้นที่งอกออกมาจากเหง้า